Free

Công ty Offshore Singapore: Công cụ mạnh cho Doanh Nghiệp/Doanh Nhân Việt

Actions and Detail Panel

Free

Event Information

Share this event

Date and time

Location

Location

Online event

Event description
Công ty Offshore Singapore: Công cụ mạnh cho Doanh Nghiệp/Doanh Nhân Việt

About this event

Bạn đã từng nghe về việc sử dụng công ty Offshore tại Singapore nhưng chưa rõ ràng về lợi ích, cách thức và muốn tìm hiểu thêm. Hãy đăng ký tham gia vào buổi Giải Đáp Thắc Mắc AMA (Ask Me Anything) của Vietnam Chamber of Commerce in Singapore qua Zoom Webinar vào ngày 02/12/2021 vào lúc 14:00. Sau buổi AMA này bạn sẽ hiểu hơn về:

  • Sử dụng công ty Offshore tại Singapore làm bàn đạp mở rộng dịch vụ trực tuyến ra toàn cầu.
  • Sử dụng công ty Offshore tại Singapore cho công tác thu/chi xuyên biên giới sử dụng thẻ thanh toán debit business.
  • Sử dụng công ty Offshore tại Singapore để có giải pháp fintech, banking hữu hiệu cho các mô hình kinh doanh MMO/Dropship
  • Sử dụng công ty Offshore tại Singapore để mở rộng thị trường cho các dịch vụ outsourcing: IT Outsourcing, Outsourced Accounting, Outsourced Freelancers
  • Sử dụng công ty Offshore tại Singapore để tối ưu hóa thuế cho cho doanh nghiệp hoạt động trực tuyến là chủ đạo.
  • Đặt Cost Center tại Việt Nam và Revenue Center tại Singapore là phương thức tối ưu cho doanh nghiệp và doanh nhân toàn cầu.

Share with friends

Date and time

Location

Online event

{ _('Organizer Image')}

Organizer Vietnam Chamber of Commerce in Singapore

Organizer of Công ty Offshore Singapore: Công cụ mạnh cho Doanh Nghiệp/Doanh Nhân Việt

The Vietnamese Chamber of Commerce in Singapore, known as VietCham Singapore, was established in 2013 to provide a network for Vietnamese businesses in Singapore. We work hard to help our members succeed. Whether you are looking to establish business contacts, gain insight into the Singapore market, expand your professional skills and industry expertise or simply take advantage of our many services, VietCham can help you.

Save This Event

Event Saved