மலாயா மான்மியம் Glorious Malaya - Book Launch

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Indian Heritage Centre

5 Campbell Lane

Singapore, 209924

Singapore

View Map

Refund Policy

Refund Policy

Refunds up to 1 day before event

Event description

Descriptionமலாயா மான்மியம் - Glorious Malaya

நமது வரலாறு நமது நாட்டின் மரபுடைமை
Our History: A National Heritage

S.Muthuthamby Pillai has left a treasure-trove of information on the Tamils in Singapore and Malaya. His significant contribution, however, is his effort to publish the two volumes on Malaya Manmiyam (Glorious Malaya) as a testimony to the thousands of South Indians and Ceylon Tamils who rose to prominence in Singapore and Malaya in the late nineteenth & early twentieth centuries.

Professor Emeritus A Veeramani.
பேராசிரியர் அ வீரமணி.

நூலைப் பெற விரும்புவோர் முன்கூட்டியே இணையம் வழி வங்கியில் பணத்தைக் கட்டவும். கட்டிய பின்னர், எங்கள் மின் அஞ்சல் அல்லது வாட்ஸ் அப் வழி எங்களுக்குத் தெரிவிக்கவும். நிகழ்வின்போது நூலைப் பெறவும்.

Please get your copies online prior to the event. Present proof of purchase to us via Whatsapp or Email after payment for verification. The book can be collected immediately after the event.

A Book Launch Project by the Singapore Tamil Youths' Club & Supported The Indian Heritage Centre, SingaporeDate and Time

Location

Indian Heritage Centre

5 Campbell Lane

Singapore, 209924

Singapore

View Map

Refund Policy

Refunds up to 1 day before event

Save This Event

Event Saved