கதைப்போமா? தமிழ் கதைநேரம் / Kathaipoma? Tamil Storytelling

கதைப்போமா? தமிழ் கதைநேரம் / Kathaipoma? Tamil Storytelling

Actions and Detail Panel

Free

Date and time

Location

Jurong Regional Library

21 Jurong East Central 1

Singapore, 609732

Singapore

View map

கதைப்போமா? தமிழ் கதைநேரம் Kathaipoma? Tamil Storytelling

About this event

கதைப்போமா? தமிழ் கதைநேரம் / Kathaipoma? Tamil Storytelling

ஜூரோங் வட்டார நூலகம் / Jurong Regional Library

1ஆம் தளம், நிகழ்ச்சி பகுதி / Programme Zone, level 1

மாதத்தின் முதல் வெள்ளி / First Friday of every month

மாலை 7 - 7.30pm

(5 முதல் 10 வயதினருக்கான கதைகள்)/ 5 to 10 years

கதைப்போமா? தமிழ் கதைநேரம் / Kathaipoma? Tamil Storytelling image

Share with friends